Bebek ve Çocuk

Kuran-ı Kerim’de Geçen Erkek Bebek İsimleri

Kuran-ı Kerim'de Geçen Erkek Bebek İsimleri

Anne baba adayları bebeklerine isim vermek istediklerinde, isimlerin anlamları yanında Kur’an’da geçip geçmediğini de merak ederler. Biz de buradan yola çıkarak, Kur’an-ı Kerim’de geçen erkek bebek isimlerini derledik.

Kuranda Geçen Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları

Kur’an-ı Kerim’de geçen erkek bebek isimleri 2019 yılında da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Anne ve baba adaylarının bebeklerine isim koyacakları zaman ismin anlamıyla birlikte Kur’an’da geçip geçmediğini de bilmek isterler. Yazımızda anne babalara fikir verecek Kuran’da geçen erkek bebek isimleri ve anlamları ile Kuran-ı Kerim’de geçen en popüler erkek bebek isimlerini, nereden geldiklerini bulacaksınız.

Kur’an-ı Kerim’de Geçen  Erkek Bebek İsimleri: A Harfi İle Başlayan

  Kuran-ı Kerim'de Geçen Erkek Bebek İsimleri  

 • Adem;  ilk yaratılan insan ve ilk peygamberdir. Kuran-ı Kerim’de pek çok ayette geçmektedir. İnsan, insanoğlu, insanoğlunda bulunması gereken özelliklere sahip olan iyi temiz kimse anlamına gelmektedir.
 • Ali; Yüce, ulu, yüksek. Peygamberimizin amcazadesi ve kızı Fatma (r.anha)’nın kocası. Hz. Ali: Ebu Talib’in oğlu.Dördüncü halife, Yüce, ulu, yüksek.
 • Ahmet – Ahmed; Övülmeye değer, Beğenilmiş, Allah’a şükreden, Çok, en çok övülmüş, methedilmiş. Kur’an-ı Kerim’de Saf suresinin 2. ayetinde: Hz.İsa, İsrailoğullarına: “…adı Ahmed olan peygamberi de müjdeleyici olarak geldim” şeklinde geçen isimlendirme ile Peygamberimizin isimlerinden birisi olarak anımış ve kullanılmaya başlamıştır.  Türk dil kuralı açısından “d/t” olarak kullanılır.
 • Akif; İbadet eden, ibadet maksadıyla mübarek bir yere çekilen, Bir şeyde sebat eden.  İ’tikafa giren. Direnen. M. Akif Er soy: Ünlü şair ve İstiklal Marşımızn yazarının adı.
 • Asım; İffetli, afif, ismetli, perhizkar. Yasak, yanına yaklaşılamayan. Günahtan, haramdan çekinen. Asım b. Umeyr: İslam komutanlarından. Maveraünnehir fethine katıldı ve yiğitliğiyle ün saldı.

  Bebek İsim Bulucu İçin Tıklayın 

  Kuran-ı Kerim'de Geçen Erkek Bebek İsimleri  

 • Araf; Adetler, usuller. Cennet ile cehennem arasındaki yer. Sert, tepe. Arafat: Mekke’nin yakınında bulunup hacıların arefe günü durdukları yerdir. Bu duruş haccın rükünlerindendir.
 • Adil; Eşit, eş, müsavi. Doğruluk gösteren. Doğru. Adaletli davranan. Allah’ın emirlerini hakkıyla uygulayan anlamına gelir. Raşid halifelerin 2. cisi Ömer b. el-Hattab’ın meşhur lakabı.
 • Abdi; Kulluk ve itaat eden
 • Azer; Ateş. İbrahim (a.s.)’in babası olduğu söylenir
 • Ahad; Bir, Birlik, birden dokuza kadar olan sayılar. Bir, kişi, kimse. Ünlü Türk denizcilerinden Ahad bey (Umur bey donanmasından).
 • Azim; Kuvvetli, şiddetli, derecesi yüksek. Büyük, ulu, cesim, iri, muhteşem. Ehemmiyetli, mühim, müthiş.
 • Azmi; Güçlü, kuvvetli. Kasıt, niyetlilik karar. Kemikli. Azmi Pir Mehmet: Şehzade Mehmed’in ve III. Mehmed’in hocalığını yapmıştır.
 • Ahlas; İyi yürekli, temiz kimse, Saf, halis, karışımsız. Kuran ıstılahta, Allah’a halis olarak yönelip ihlaslılıkta ileri bir dereceye varmış kul
 • Amir; İmar olunmuş.Mamur eden, şenlendiren. Devlete ait. Kendisine bağlı görevliler bulunan. Amir b. Abdullah b. Mes’ud: Tabiindcndir. İslam fıkıh bilgini.
 • Amil; İslam devletlerinde zekat, vergi tahsildarı veya valiler ve devlet memurları. Fail, yapan, işleyen.

*Tüm isim önerileri için buraya tıklayabilirsiniz.

Kuranda Geçen Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları B Harfi ile Başlayan

  Kuran-ı Kerim'de Geçen Erkek Bebek İsimleri  

 • Bâtın; Allah ın 99 isminden biri, Gizli görünmeyen anlamına gelmektedir.
 • Berk; Katı, sert. Şiddetli. Sağlam, kuvvetli. Hızlı.  Orman. Arı, şimşek, yaprak.
 • Beyda; Sahra, çöl. Tehlikeli yer. Mekke ile Medine arasında düz bir yer.
 • Benan; Parmakla gösterilecek kadar güzel.
 • Bükre – Bukra;Erken. Sabah, Sabah vakti.
 • Berka; Şimşek, Kuzey Afrika’da bir şehir.
 • Barak; Gaziantep, Kilis ve Nizip çevresinde yaşayan Oğuzların Bayat boyuna mensup bir oymak Barak Han: Çağatay hükümdarı
 • Burak; Hz. Muhammedin Mirac’daki bineği. Berk-Yıldırımdan türetilmiştir. Kur’an’da böyle bir isim geçmemekle beraber, İslam kaynaklarında böyle bir bineceğin olduğuna dair rivayetler vardır.
 • Buğra; Turna kuşu, turna sürüsünün önünde uçan turna horozu. Büyük erkek deve, iki hörgüçlü deve. Harizm hükümdarlarından birinin lakabı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ᐳ
Gebelik Döneminde Dişlere Dikkat!

Kuran-ı Kerimde Geçen Erkek Bebek İsimleri: C Harfi İle Başlayan

  Kuran-ı Kerim'de Geçen Erkek Bebek İsimleri   Kuranda GeçenKız Bebek İsimleri İçin Burayı Tıklayabilirsiniz  

 • Cihad – Cihat ; İslam uğrunda çalışma. Din uğrunda düşmanla savaşma. Cihad Müslümanlara farz kılınmıştır.
 • Cahid -Cahit; Bu kelime Kur’an-ı Kerim’de “Cihad et” ehdeden, elinden geldiği kadar çalışan.  “Allah yolunda savaşa çık” anlamında kullanılmıştır.

 

D Harfi İle Başlayan Kuran-ı Kerimde Geçen Erkek Bebek İsimleri

  Kuran-ı Kerim'de Geçen Erkek Bebek İsimleri  

 • Duha; Kur’an-ı Kerim’de 93. surenin ismi. Kuşluk vakti.
 • Davud – Davut; Sevgili, aziz anlamına gelmektedir. Sesinin güzelliği ve şairliği ile tanınan hükümdar ve peygamberin ismidir.

 

Kuranda Geçen Erkek İsimleri 2017 ve Anlamları E harfi İle Başlayan

  Kuran-ı Kerim'de Geçen Erkek Bebek İsimleri  

 • Ebrar; İyiler, dindarlar, özü sözü doğru olanlar. Hayır sahipleri. Şeş Ebrar: Altı hayır sahibi, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin.
 • Ensar; Yardımcılar, muavinler, müdafiler, koruyucular. Medine’ye hicretle Mekkeli muhacirlere yardım eden, Medineli müslümanlara verilen ad. Kur’an-ı Kerim’de çok geçen kelimelerden birisidir.
 • Ezel; Başlangıcı olmayan anlamına gelmektedir.
 • Elyesa; Hz. Elyasa peygamberin ismidir. Türkçe ’de İlyas olarak geçmiştir.
 • Emin; Korkusuz kimse, Emniyette olan,  İnanan, güvenen, İnanılır, güvenilir,  Şüpheye düşmeyen, kati olarak bilen Hz. Muhammed (s.a.s) ve Cebrail’in adı.
 • Ekrem;  Çok şeref sahibi, pek cömert, çok eli açık. Daha, en kerim. Ekremü’l-Ekremin: Cenab-ı Hak. (Alak suresi: 3 ).
 • Emrullah; Allahın emri.
 • Enfal;Kur’an-ı Kerim’in 8 suresinin adı.  Ganimet.
 • Eyüp;  Kuran’da adı geçen ve sabırlı insan olarak gösterilen Hz. Eyüp peygamberin ismidir. Çok ıstırap çeken kimse anlamına gelmektedir.
 • Ekmel; En uygun, en eksiksiz. Daha, pek kamil, mükemmel ve kusursuz olan. Ekmel-i Enbiya: Hz. Rasûlullah (s.a.s). Dinin tamamlanması.
 • Emir; Bir kavmin, bir şehrin başı, Büyük bir hanedana mensup kimse,  Peygamberimizin soyundan gelen, Kumandan, Abbasi devletinde başkomutan, Osmanlı devletinde beylerbeyi ve Tanzimat’tan sonra sivil paşalığın ilk derecesi.

F Harfi İle Başlayan Kuran-ı Kerimde Geçen   Erkek Bebek İsimleri

  Kuran-ı Kerim'de Geçen Erkek Bebek İsimleri  

 • Furkan; Kur’an-ı Kerim’de Bakara suresinde geçmektedir. Hakkı, batıldan, doğruyu yanlıştan ayırma, tefrik.
 • Fettah; Kullarının kapalı işlerini açan, Allah’ın isimlerinden. Açan, açıcı, zafer kazanmış, üstün gelmiş.
 • Fuad – Fuat; Gönül Kalb, yürek,
 • Fatih; Bir ülkeyi, şehri veya kaleyi zapteden kimse.Fetheden, açan. Hüküm veren anlamında, Allah’ın sıfatlarından biri. A’raf suresi 89. ayet. İstanbul’u fetheden yedinci Osmanlı padişahı Sultan Mehmet Han’a bu fethinden ötürü verilen unvan.

Kuran-ı Kerim'de Geçen Erkek Bebek İsimleri 

 Bebek İsim Bulucu İçin Tıklayın  

H Harfi İle Başlayan Kuranda Gecen Erkek Bebek İsimleri Modern

  Kuran-ı Kerim'de Geçen Erkek Bebek İsimleri  

 • Harun; Hz. Musa’nın kardeşi ve peygamberdir. Güzel konuşması ve hitabet yeteneği en güzel özelliğidir. Aynı zamanda parlayan anlamına gelmektedir.
 • Halil; Allah’ın dostu. Samimi dost,
 • Hakkı; Bir insana ait olan şey.Doğruluk ve insaf sahibi.  Dava, iddiada hakikate uygunluk. Pay, hisse. Emek. Layık, münasip.
 • Halid – Halit; Bir yıldan çok yaşayan. Sonsuz, daim, ebedi. Türk dil kurallarına göre “d/t” olarak kullanılır. Halid b. Velid: Ünlü sahabi. Allah’ın kılıcı olarak anıldı.
 • Hamdi; Allah’a şükretmek. Allah’ı övmek. Şükreden, şükredici.
 • Hayri; Uğur ve kutluluğa ait. Hayırla, iyilikle ilgili,
 • Hadi; Hidayet eden, doğru yolu gösteren. Yenilene yardım eden, yardımcı. Kılavuz, rehber. Önde giden kimse. Mızrak ucu.
 • Halis; Karışmamış, katışıksız, saf, hilesiz. Temiz. Hilesiz, katkısız.  Yalnız, sadece.
 • Hud; Kuran’da Ad kavmine gönderildiği söylenen peygamberin ismidir. Büyüklük ve çok hürmet anlamına gelmektedir.

Kuran-ı Kerimde Geçen I-İ Harfleri İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

  Kuran-ı Kerim'de Geçen Erkek Bebek İsimleri  

 • İbrahim; peygamber adıdır. Hz. İbrahim oğlu Hz. İsmail ile Kâbe’yi inşa etmiştir. İnananların babası, hakların babası anlamlarına gelmektedir.
 • İsmail; tanrıyı işiten anlamına gelmektedir. Aynı zamanda Hz. İbrahim’in oğlu olan peygamberdir. Babası ile birlikte Kâbe’yi inşa etmiştir.
 • İdris;  Kuran-ı Kerimde adı geçen, ilk kez giysi dikip giydiği için terzilerin, ilk kez kalem kullandığı için yazarların piri sayılan İdris Peygamberin adıdır. Aynı zamanda meyvesi hoş kokulu kerestesi güzel bir kiraz türü anlamına gelmektedir.
 • İsa; Kur’an’da ismi geçen peygamberdir. Hz. Meryem’in oğludur ve babasız olarak doğmuştur. Daha beşikteyken konuşmuştur.
 • İmran; Kur’an-ı Kerim’in 3. suresi. Hz. Meryem’in babası, Evine bağlı kalan. Âl-i İmran: İmran ailesi. Musa, Harun-Meryem ve İsa.
 • İshak; Kuran’da ve diğer kutsal kitaplarda adı geçen İshak Peygamberdir. Gülen, güler yüzlü anlamına gelmektedir.

Kuran-ı Kerimde Geçen Erkek Bebek İsimleri: K Harfi İle Başlayan

  Kuran-ı Kerim'de Geçen Erkek Bebek İsimleri  

 • Kadir;  Allah’ın isimlerinden. Kur’an-ı Kerim’de 50’ye yakın yerde geçmektedir. Kudret sahibi kudretli, kuvvetli, güçlü. Değer, kıymet, itibar. Parlaklık. Başına”abd” takısı olarak “Abdülkadir” olarak kullanılır.
 • Kazım; Hırsını dizginleyen.Öfkesini yenen kimse. Kinini yenen
 • Kadri;  Değer, itibar. Rütbe, derece. Onur, meziyet, şeref, haysiyet,
 • Kaim; Allah’ın emrini ifa eden. Duran, ayakta duran. Bir şeyi yapan icra eden.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ᐳ
ABD’de İlginç Bir Araştırma: Koronavirüs Enfeksiyonunun Seyri Bebeğin Cinsiyetine Göre Değişiklik Gösteriyor

  En Uyumlu Erkek Çift Bebek İsimleri İçin Tıklayabilirsiniz

Kuran-ı Kerimde Geçen L Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

  Kuran-ı Kerim'de Geçen Erkek Bebek İsimleri  

 • Lokman;  Kur’an-ı Kerim’de bir sure adı. Eski kavimlerde, ahlaki öğütler veren hekim.
 • Lut;  Hz. İbrahim’in peygamber yeğeni. Lut (a.s.) Kur’an’da adı geçen peygamberlerdendir. Kendisine itaat etmeyen ve eşcinsel olarak yaşamayı adet edinmiş olan Sodom ve Gomorrah halkına gelmiştir. Hanımı da helak olanlar arasındadır.

Kuran’da Geçen Erkek Bebek İsimleri M Harfi İle Başlayan

  Kuran-ı Kerim'de Geçen Erkek Bebek İsimleri    

 • Muhammed;  Son peygamberdir. Bütün insanlığa gönderilmiştir. Övülmüş, çok övülmüş ve hamd edilmiş, birçok güzel huya sahip anlamına gelmektedir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammedin (SAV) ismi dedesi Abdülmuttalib tarafından, gökte hak, yerde halk övsün niyeti ile bu adı koyduğu rivayet edilir.
 • Mustafa; Hz. Peygamberin isimlerinden.Temizlenmiş, seçilmiş, güzide. Sa’d Suresi 47. ayette geçer.
 • Metin; Hz. Peygamber (s.a.s)’in isimlerinden. Metanetli, sağlam, dayanıklı. Özü, sözü doğru, sebatkar, itimat edilir.
 • Musa; Kur’an’da kendisinden ve verdiği mücadelen en çok bahsedilen peygamberdir. Hz. Şuayb’ın (as) damadıdır. İsrailoğulların’a peygamber olarak gönderilmiştir. Kanun koyucusu, bir vasiyeti yerine getirmekle görevli kimse anlamlarına gelmektedir.
 • Malik; Yedi cehennemin hakimi ve kapıcısı olan melek. Sahip, bir şeye sahip olan, bir şeyi olan. Malikii’l-Mülk, Allah.  Zebanileri idare eden melek. İmam Malik, Maliki mezhebinin kurucusu. Ashab bu ismi kullanmıştır.
 • Mehdi; Allah tarafından hidayet verilmiş olan. Kendisine rehberlik edilen. Doğru yolu tutan. Şiilere göre 12 imamın sonuncusudur.
 • Muhsin; Bağışta bulunan, İhsan eden, iyilikte bulunan anlamına gelmektedir.
 • Muhlis; Halis, katıksız. Dostluğu, samimiliği ve her hali içten gönülden olan anlamına gelmektedir.
 • Mazlum; Halim, selim, sakin, sessiz.  Zulüm görmüş,
 • Mücahid; Savaşçı, cihada katılan,

 

Kuran-ı Kerimde Geçen N Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

  Kuran-ı Kerim'de Geçen Erkek Bebek İsimleri  

 • Nur; Mekke’deki Hıra dağı. Aydınlık, parıltı, parlaklık, niran. Işığın bir şeye yansımasından meydana gelen parlaklık. Kur’an-ı Kerim’in 24. suresinin adı ve toplam 20 ayette geçmektedir. Zünnureyn: Hz. Peygamberin 2. Kızıyla evlendiği için Hz. Osman’a verilen unvan, onur sahibi.
 • Necati; Necati: 15 asır meşhur Osmanlı şairi olup asıl adı İsa’dır. Kurtulmaya mensup, kurtuluşla ilgili.
 • Nas; Ayrıca kur’an-ı kerim’de bir sure ismidir. Yardımcı, yardım eden (Allah’ın kulu) anlamına gelmektedir.
 • Naci; Cehennemden kurtulmuş, cennetlik. Necat bulan, kurtulan, selamete kavuşan anlamına gelmektedir.
 • Nuri; Nura ait, nurla ilgili. Işıklı aydınlık anlamlarına gelmektedir.
 • Naim; Cennetin bir kısmı. Daru’n-Naim: Cennet. 2. Bollukta yaşayış anlamlarına gelmektedir.
 • Necmi; Yıldızla ilgili. Dilimizde “Necmettin” şeklinde kullanılmaktadır. Necmüddin: Dinin yıldızı anlamına gelmektedir.
 • Nuh; Kuran’da Nuh süresinde ve diğer pek çok surede geçmektedir. Hz. Nuh aynı zamanda bir peygamber olup tufanda bütün canlılardan birer çift alarak gemide kurtulmuştur.  Aynı zamanda ağlama anlamına gelmektedir.
 • Nasrullah; Allah’ın Nusreti, yardımı anlamına gelmektedir.
 • Nezir; (Fıkıh’ta) Adak, dilek, tahsis. Birini doğru yola (Sırat-ı Müstakim’e) yöneltmek için Allah’ın azabıyla gözdağı vererek korkutmak. Kendisini Allah yoluna adayan kişi. Hz. Peygamberin isimlerinden birisidir. Kur’an’da 40’tan fazla yerde geçmektedir.

Kuran-ı Kerimde Geçen  R Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

  Kuran-ı Kerim'de Geçen Erkek Bebek İsimleri    

 • Rıdvan; Cennet kapısında bekleyen melek. Rıza, razılık, razı olma. Kur’an’da 10’dan fazla yerde geçmektedir.
 • Resul; Elçi, Allah elçisi peygamber. Bir kimsenin sözünü başka bir kimseye tebliğ eden kişi.  Yeni bir kitap ve şeriatle gönderilen peygamber
 • Ramazan;  Kur’an’da Bakara suresi 185. ayette ismi geçen ay ismi, Hicri (kameri) ayların dokuzuncusu, oruç ayı anlamına gelmektedir.
 • Rafet; Kur’an-ı Kerim’de Nur ve Hadid suresi geçmekledir. Acıma, merhamet etme, esirgeme anlamına gelmektedir.
 • Rauf; Allah’ın isimlerinden. Esirgeyen acıyan, çok merhametli anlamında kullanılmaktadır.
 • Rasih; Bir bilimde, özellikle din alanında çok derinleşmiş olan (kimse). Sağlam, temeli güçlü, dayanıklı. Kur’an’da Rasihûn olarak geçmektedir.
 • Raci; Dönen, geri gelen, Rica eden, yalvaran, dileyen. Nis-bet ve ilgisi bulunan, dokunan, Kur’an’da geri dönen anlamına gelmektedir.

Kuran-ı Kerimde Geçen Erkek Bebek İsimleri S Harfi İle Başlayan

  Kuran-ı Kerim'de Geçen Erkek Bebek İsimleri    

 • Sabri; Sabırlı sabreden anlamında kullanılmaktadır.Kur’an’da Bakara süresinde geçmektedir.
 • Safa – Sefa; Gönül rahatlığı,rahatlık, kaygısız ve sakin olma, eğlence, neşe anlamlarına gelmektedir. Kur’an’da Bakara suresinde geçmektedir. Hac ve umrede Kabe’nin doğu tarafındaki “Safa” tepesidir. Merve ve Safa tepeleri arasında Safa’dan başlayarak Merve’ye dört gidiş, Merve’den Safa’ya üç dönüş şeklinde iki tepe arasında yapılan gidiş- dönüş (Say)
 • Sadık; içten bağlı, doğru, gerçek dost anlamına gelmektedir. Kur’an’da Zariyet, Nur ve Şuara surelerinde geçer.
 • Salim; Sağ, salim, sağlıklı, eksiksiz, korkusuz, emin anlamlarına gelmektedir. Kur’an’da Kalem suresinde geçer.
 • Süleyman; Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerden birisidir. Hz. Davut’dun oğludur. Yaratılmış bütün canlılarla konuşabilme yeteneğine sahiptir. Huzur ve sükûn anlamına gelmektedir.
 • Selim; Sağlam, kusursuz, doğru, selamete etmiş, tehlikesiz, zararsız, kurtulmuş, temiz, samimi anlamına gelmektedir. Kur’an’da Şuara suresinde geçmektedir.
 • Salih; Hz. Salih Semud kavmini denemek için gönderilen peygamberdir. Salih ismi aynı zamanda,  elverişli, iyi, uygun yakışır, yetkisi, hakkı olan ve dini buyruklarına uygun harekette bulunan anlamına gelmektedir.
 • Sirac;  Işık, kandil,mum, çerağ, nur saçan anlamında Hz. Muhammed (SAV)için kullanılmıştır. Kur’an’da Furkan, Ahzap, Nuh ve Nebe suresinde geçmektedir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ᐳ
Psikolog Gizem Buluğ Yazdı: Çocuklarda Duygu Düzenleme (Regülasyon) Becerileri

  Kuran-ı Kerim'de Geçen Erkek Bebek İsimleri  

 • Sıddık; Çok samimi, daima, doğruluk üzere olan, sadık, bağlı, doğrulayıcı, Allah’a ve peygamberine çok sadık olan, sözü ile işi bir olan, Hz. Ali’nin (as) lakaplarından birisi anlamlarına gelmektedir. Kur’an’da Nisa, Maide, Yusuf sürelerinde geçmektedir.
 • Sadri; Göğüsle ilgili, göğse ait olan anlamına gelmektedir. Kur’an’da Araf süresinde geçmektedir.
 • Sacid; Secde eden, alnını yere koyan, Allah’ın huzurunda başını yere koyarak dua eden anlamında kullanılmaktadır. Kur’an’da Araf ve Hicr sürelerinde geçer.
 • Seyyid – Seyyit; Bir topluluğun ileri gelen kişisi,lider. 2. Hz. Peygamber’in soyundan olan kimse. Temiz iman sahibi Müslüman zat. Ali İmran ve Yusuf surelerinde geçmektedir.
 • Sefer;  Bir yerden bir yere gitme, yolculuk, seyahat. Arabi ayların ikincisi. Harp, savaş. Defa, kere.  Gemilerin kalktıkları limana tekrar dönünceye kadar yaptıkları fiil.  Savaş hazırlığı. Savaşa gitme. Istılahta: Şer’i bakımdan üç gün üç gecelik (veya on sekiz saatlik) yola gitmek için kişinin oturduğu yerden ayrılması.

Kur’an da Geçen Ş Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

  Kuran-ı Kerim'de Geçen Erkek Bebek İsimleri  

 • Şakir; Şükreden, durumundan memnun olan kimse, anlamında kullanılır. Kur’an’da Nahl suresinde geçmektedir.
 • Şahap; Gökyüzünde parlayana yıldız ve ya göktaşı, kıvılcım, ateş şulesi, yakıcı ışık anlamına gelmektedir. Kur’an’da Cin suresinde geçmektedir.
 • Şuayip; Cemaat, kabile. Kızıldeniz’den çıkarılan taşlar. Medyen halkına gönderilmiş bir peygamber.

Kur’an da Geçen Erkek Bebek İsimleri: T Harfi İle Başlayan

  Kuran-ı Kerim'de Geçen Erkek Bebek İsimleri  

 • Taha; Kur’an-ı Kerim’in 20. suresidir. Hz. Ömer’e Müslüman olmadan önce okunan ilk suredir. Hz. Ömer’in bu süreden etkilendikten sonra Müslüman olduğu rivayet edilmektedir. Sözlük anlamı küçük pencere ya da tavan penceresi.
 • Tarık; Sabah yıldızı, zühre, venüs, yol anlamlarına gelmektedir. Kur’an’da 86. Surenin adıdır.
 • Talip;  Talep eden, isteyen, istekli anlamına gelmektedir. Kur’an’da Hacc Süresinde geçer.
 • Tufan; Nuh peygamber zamanında yağan ve tüm dünyayı su altında bırakan şiddetli yağmur anlamına gelir.Kur’an’da Araf suresinde geçer.
 • Tuğyan; Çoşma, taşma, çoşkunluk, azgınlık, şaşkınlık anlamına gelmektedir. Kur’an’da Bakara, Maide ve İsra sürelerinde geçmektedir.
 • Türabi; Topraktan yaratışmış anlamındadır. Kur’an’da Ali İmran, Kehf, Hacc, Fatir, Mumin sürelerinde geçmektedir.
 • Tayyib; iyi, güzel, hoş ve çok temiz anlamına gelmektedir.

Kur’an-ı Kerimde Geçen U-Ü Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

  Kuran-ı Kerim'de Geçen Erkek Bebek İsimleri  

 • Ufuk; Düz arazide ya da açık denizde gökle yerin birleştiği gibi görünen yer anlamına gelmektedir. Anlayış, kavrayış, görüş ve düşünce gücü anlamlarına da gelmektedir. Kur’an’da Necm suresinde geçmektedir.
 • Üzeyir; Kur’an’da ve kutsal kitaplarda ismi bulunan büyük zatlardan birisidir. Peygamber olup olmadığı ile ilgili ihtilaf vardır. Kur’an’da Tevbe suresinde geçmektedir.

Kuran-ı Kerimde Geçen  V Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

  Kuran-ı Kerim'de Geçen Erkek Bebek İsimleri  

 • Veli; Sahip ermiş, eren, Allahın sevgili kulu, bir çocuğun her türlü durumundan sorumlu olan kimse, Çocuk bakımı ve idaresi üzerinde olan Kur’an’da pek çok ayette geçmektedir.

 

Kuran-ı Kerimde Geçen  Y Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

  Kuran-ı Kerim'de Geçen Erkek Bebek İsimleri  

 • Yusuf;  Yakub peygamberin oğlu ve peygamber ismidir. Kardeşleri tarafından kuyuya atılmıştır. Kur’an’da toplu olarak baştan sona bir surede anlatılan tek kıssa onunkidir. İnleyen, ah eden, inilti anlamına gelmektedir.
 • Yakup; Kuran’da evlat ihaneti ve evlat acısı ile imtihan edilen Yakup Peygamberin ismidir. Erkek keklik, izleyen, takip eden anlamına gelmektedir.
 • Yunus; Uzun bir süre bir balığın karnında yaşadığı rivayet edilen Yunus Peygamberin adıdır. Bir takımyıldızı, ılık ve sıcak denizlerde yaşayan memeli hayvan anlamına gelmektedir.
 • Yasin; Kur’anın surelerinden birisidir.Kur’an-ı Kerim’in 36. sürenin başlangıcıdır. Asıl manası bilinmemekle birlikte “Ey İnsan,Ey Seyyid” anlamlarıda çıkarılmıştır.
 • Yelit; Eksiltme ve azaltma anlamına gelmektedir. Kuran’da Hucurat süresinde geçer.
 • Yahya; Hz. Zekeriyya’nın (as) oğludur.  Allah tarafından konulmuştur ve adı daha önce hiç kullanılmamış bir isimdir. Aynı zamanda Hz. İsa’nın (as) müjdecisidir. Tanrı lütufkârdır anlamına gelmektedir.
 • Yenal; Amacına ulaşan kimse anlamına gelmektedir. Kur’anda 124, Araf 37 ve 49 ayetlerinde geçmektedir.

Kuran-ı Kerimde Geçen Z Harfi İle Başlayan Erkek Bebek İsimleri

  Kuran-ı Kerim'de Geçen Erkek Bebek İsimleri   Kuranda geçen erkek bebek isimleri ve anlamları

 • Zahid – Zahit; Dinin buyruklarını yerine getiren, haramdan kaçınan, kıymet vermeyen,önemsemeyen kimse anlamına gelmektedir. Yusuf süresinde 20. ayette geçmektedir. Türkçe’de Zahit olarak kullanılmaktadır.
 • Zülkarneyn-Zü’l-Karneyn; Kur’an’da Kehf Suresi’nde geçer. Peygamber olup olmadıkları tartışmalıdır.
 • Zekeriya; Kuran’da ismi geçen peygamberlerden birisidir. Kudüs’te Hz. Meryem’in himayesini üstlenmiştir ve ona koruyuculuk yapmıştır. Zekeriya, aynı zamanda tanrı hatırladı anlamına gelmektedir.
 • Zülkifl; Hz. Eyüp’ün oğlu ve peygamberdir. Yüce makam, nasip ve kısmet sahibi anlamlarına gelmektedir.
 • Zakir; Zikreden, zikredici,anan, Allah’ı zikreden anlamına gelir. Alvi-Beketaşilikte sözlü aktarma yolu ile yetişerek gelen ozanlardır. Kur’anda Hud ve Ahzab süresinde geçmektedir.
 • Zümer; Zümreler gruplar anlamına gelir. Kur’an’da Zümer suresinde geçer.

  BEBEĞİMİN İSMİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUM NE YAPMALIYIM? TIKLAYIN  

Kız Erkek Bebek İsimleri

  Kuran-ı Kerim'de Geçen Erkek Bebek İsimleri  

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu