Bebek ve Çocuk

Süt Parası Nasıl Alınır? Hangi Şartları Taşımak Gerekir ve Kimler Başvuruda Bulunabilir?

Süt Parası Nasıl Alınır? Hangi Şartları Taşımak Gerekir ve Kimler Başvuruda Bulunabilir?

Devlet tarafından doğum yapmış annelere ödenen süt parası almak için Sosyal Güvenlik Kurumuna şahsen başvuru yapmak gerekir.

Süt Parası Nasıl Alınır?

Süt parası ya da emzirme ödeneği olarak ifade edilen ve doğum yapan anneye devlet tarafından 1 defaya mahsus ödenen emzirme yardımıdır. Süt parası nasıl alınır? Süt parası almak ya da emzirme ödeneği başvurusu yapmak için, daha önceleri annenin Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine giderek öncelikle talep dilekçesi yazması ve doğum raporu ile başvuruda bulunması gerekirken yapılan yeni düzenlemelerle emzirme parası ve süt yardımı alabilmek için yapılacak olan başvuruda belge istenmeyeceği, söz konusu başvuruda sadece çocuğun kimliğinin götürülmesi ve verilen formu doldurmak yeterli olacağı belirtildi. Süt parası kimlere ödenir? Başvuru süt parası alacak anne tarafından yapılmakta olup, bir başkasının yerine ve bir başkasının çocuğu için başvuru ve ödeme yapılmamaktadır. Süt parası ne kadar ödeniyor? Emzirme parası süt yardımı, emzirme ödeneği ya da süt parası, 2016 yılından 122 liradan verilmeye başlamış olup, 2017 yılında 132 liradan verilmeye devam etmektedir. Süt parası ödemeleri annenin belli şartları yerine getirerek başvuru yapmasından sonra sistem üzerinden değerlendirme yapılarak para annenin adına Ziraat Bankasına yatırılmaktadır.  

Süt Parası Nasıl Alınır? Hangi Şartları Taşımak Gerekir ve Kimler Başvuruda Bulunabilir?  

Süt Parası Yardımı

Devlet tarafından sigortalı çalışan kadınlara ya da eşi doğum yapan kişilere verilen bir ödenek olan süt parası, yeni doğmuş bebekler için sağlanan bir ödenektir. Emzirme ödeneği olarak da tanımlanan süt parasından yararlanabilmek için çiftlerin doğumun gerçekleştiği tarihte evlenmiş olmaları gerekmektedir. Ödeneği alacak olan annenin herhangi bir iş de çalışması gerekmemesinin yanında eşinin sigortalı olarak çalışması da söz konusu haktan yararlanmasına olanak sağlamaktadır. Süt parasından sigortalı olarak yararlanan bireylerin ya da BAĞ-KUR’lu olarak yararlanacak kişilerin son 1 yıl içerisinde en az 120 gün prim yatırmış olmalarının gerektiği belirtilir.  BAĞ-KUR’lu olarak çalışanların herhangi bir prim borcunun olması durumunda süt parası ödeneğinden yararlanmalarının mümkün olmayacağının altı çizilir.   

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ᐳ
Bebeklere Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği Testi Nasıl Yapılır?

Süt Parası Nasıl Alınır? Hangi Şartları Taşımak Gerekir ve Kimler Başvuruda Bulunabilir?  

Süt Parasını Kimler Alabilir ve Başvuru Yapabilir?

Emzirme parasını kimlerin alacağı ya da süt parasının kimlere ödeneceğinin ilgili hususa göre, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 16’ncı maddesinde düzenlendiği belirtilir. Bu mevzuata göre, süt parasının sigortalı olan anneler ile sigortalı olan babaların çalışmayan eşlerine ödeneceği belirtilir. Süt parası alma hakkına sahip olan kişiler şu şekilde belirtilir.

  • Analık sigortasından sigortalı olan kadına,
  • Sigortalı olmayan eşinin doğum yapmasından sonra sigortalı olan erkeğe,
  • Emzirme parasının verileceği kişiyle ilgili kanun maddesinde “5510 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan, kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilir.” denir.

2017 Süt – Emzirme Parası Başvurusu Yapma

Süt – Emzirme ödeneği başvurusu yapmak için daha önceden Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine gidilerek ilk olarak talep dilekçesi yazılması ve doğum raporu ile başvuruda bulunmak gerekmekteydi. Geçtiğimiz aylarda yapılan yeni düzenleme ile süt yardımı ve emzirme parası alabilmek için başvuruda belge istenmeyeceği belirtilirken, söz konusu başvuru için sadece bebeğim kimliğinin (nüfus cüzdanının) götürülmesi ve kendilerine verilen formu doldurulmasının yeterli olacağı belirtilmektedir. Başvuru anne tarafından yapılacak olup, başvuru yapmak için başkasının yerine başvuru yapılmamakla birlikte başkasının çocuğu adına başvuru yapılamayacağının bilinmesi gerektiğinin  de altı çizilir. Yapılan başvuru sonrasında sistem üzerinden gerekli değerlendirmelerin yapılmasından sonra para başvuru yapan kişinin adına bankaya yatırılmaktadır.   

Süt Parası Nasıl Alınır? Hangi Şartları Taşımak Gerekir ve Kimler Başvuruda Bulunabilir?  

1 Ocak 2017 İtibarı ile Doğan Bebekler

1 Ocak 2017 yılı itibarıyla doğan bebekler için alınacak süt parası başvurusunun sigortalının çalışmış olduğu iş yerinin bağlı bulunduğu  Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuruda bulunmak gerektiği belirtilirken, söz konusu parayı alabilmek için doğan çocuğun kimlik bilgileri ile birlikte bağlı bulunulan Sosyal Güvenlik Kurumuna dilekçe ile müracaat edilmesi durumunda kurumun kişinin banka hesabına ilgili ödemeyi yapacağı belirtilir.

Yeni Düzenleme ile İşler Daha Kolay Hale Geliyor

Daha önce sosyal güvenlik merkezine başvuru  şartı istenmekteyken yapılan yeni düzenleme ile annelerin işlerinin daha da kolaylaştığı ifade edilirken, süt parası alabilmek için SGK’nın (Sosyal Güvelik Kurumu) Süt Parası Danışma Hattı 170 numaralı telefonunu arayarak da başvurunun gerçekleştirilebileceği belirtilirken, başvuruların yapılmasında sonrasında almaya hak kazanılan süt parasını ayın 1 ile 14’ü arasında Ziraat Bankası şubelerinden alınabileceği belirtiliyor.   2017 Yeni Doğan Bebeklere Nüfus Cüzdanı Çıkarma ile ilgili detaylar için tıklayın.  

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ᐳ
Hamilelik Çatlaklarını Önlemenin 5 Yolu

Süt Parası Alma Şartları

Yeni doğum yapmış annelerin ve anne adaylarının (doğumdan sonra) süt parası ödeneğinden yararlanabilmeleri için doğumun gerçekleştiği  tarihte resmi nikahla evli olmaları şarttır. Diğer bir ifadeyle, söz konusu parayı alma hakkına sahip olabilmek için bebeğin doğduğu tarihten önce resmi nikahın kıyılmış olması gerekmektedir. Bunun dışında sigortalı annenin ya da sigortalı babanın “5510 sayılı kanuna tabi sigortalı olanlardan, 4. Maddenin a fıkrasına tabi çalışanların doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 sigortalı olması, 4 maddenin b fıkrasına tabi çalışanların ise, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şarttır.” ibaresi bulunmaktadır.   Süt Parası Alma Şartları İle İlgili Detaylı Bilgi İçin Tıklayın   Süt Parası Nasıl Alınır? Hangi Şartları Taşımak Gerekir ve Kimler Başvuruda Bulunabilir?  

Süt Parası Ödeneği – İşten Çıkan Sigortalılar ve Emekli Sandığı Çalışanları (Memurlar)

Süt parası ödeneği almaya hak kazanan ancak herhangi bir sebepten dolayı eşin ya da sizin işten çıkma ya da kısa bir dönem içerisinde sigorta primi ödemesinin kesilmesi durumunda söz konusu kanunun 9. Maddesinin gereği, “Sigorta durumu kesilen kişilerin, bu tarih itibari ile 300 gün içerisinde çocukları dünyaya gelirse, doğum yapan kişilere veya eşlerine, doğum tarihinden önceki 15 ay gibi bir süre zarfında 120 günlük kısa vadede sigorta primi ödenmişse süt parasına hak kazanmak” gibi bir durumla karşı karşıya oldukları belirtilir. Diğer taraftan, Emekli Sandığına bağlı olarak çalışanların yani devlet memurlarının yararlandıkları doğum yardımı adı altında, emzirme ödeneğinden daha fazla bir ücrette yardım almaları sebebiyle süt parası alamadıkları belirtilir.

Başvurudan Sonra Süt Parası Hangi Tarihlerde ve Nasıl Alınır?

Normal şartlarda süt parası almaya hak kazanan 4A sigortalı annelerin ya da ebeveynlerin doğumdan sonra SGK sistemine hastane tarafından girildiği belirtilirken, sistem üzerinden herhangi bir talep de bulunulmadan da (herhangi bir başvuru yapmadan) süt parası ödemelerinin Ziraat Bankası’na yatırıldığı belirtilmektedir. Ancak şartların söz konusu şekilde gerçekleşmediği durumlarda bulunulan yerin Sosyal İl Müdürlüğü’ne gidilerek kurum tarafından talep edilen belgeleri temin edilerek başvuru yapılması gerekmektedir. İlgili işlemlerin gerçekleştirilmesinden ve kurum tarafından gerekli değerlendirmenin yapılmasından sonra anne paranın yatmış olduğu Ziraat Bankasına kimliği ile giderek ayın 1 ile 14 ü arasında Ziraat Bankası şubelerinden çekebileceği belirtiliyor. Bunun dışında banka tarafından başka herhangi bir belge talep edilmediği belirtilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR ᐳ
Hem Pratik Hem Kokusuz Bir O kadar da Hafif: Kağıtta Levrek

E Devlet Üzerinden Ziraat Bankası Süt Parası Sorgulama

Başvuru sonrasında paranın yatıp yatmadığını E Devlet uygulaması üzerinden takip edebilirsiniz. Bunun için E Devlet şifrenizle (başvuru yapan annenin) sisteme giriş yaparak (e devlet şifreniz yoksa herhangi bir PTT şubesinden T.C. Kimlik kartınızla başvuru yaparak 2 TL ücret karşılığında alabilirsiniz.) Şifrenizle E Devlet Kapısı / https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak “e- Hizmetler” sekmesini tıklayın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başlığı altında üçüncü sırada yer alan  “Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama” seçeneğini tıklayarak süt parası sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ya da Aşağıdaki linki tıklayın… E Devlet Üzerinden Ziraat Bankası Süt Parası Sorgulama Yapmak İçin Tıklayın   Süt Parası Nasıl Alınır? Hangi Şartları Taşımak Gerekir ve Kimler Başvuruda Bulunabilir?  

 4B Sigortalıların (BAĞ-KUR) Süt Parasını Nasıl Alır?

Sigorta grubunda 4B sigortasına sahip olan bireylerin(BAĞ-KUR) bulundukları konumda yer alan İl Müdürlüğüne ya da Sosyal Güvenlik Kurumuna belirli evraklarla birlikte dilekçe vererek başvuruda bulunmaları gerektiği belirtilir. Verilecek olan talep dilekçesinde doğum raporu ile bebeğin kimlik belgesinin de ek olarak koyulmasından sonra başvurunun yapılabileceği belirtilir. Kurumun yapmış olduğu değerlendirmeler sonrasında Ziraat Bankası’na ödenek yapıldığı belirtilir.  

2017 Süt Parası – Emzirme Ödeneği Ne Kadar?

2016 yılından sonra doğum yapan annelere verilen süt parası, 122 liradan verilmeye başlayıp, 2017 yılında net 132 liradan verilmeye devam etmektedir. Süt parasını almaya hak kazanılmasından itibaren 5 yıl içerisinde bankadan alınabilmektedir.

Süt Parası Ne Kadar Süre İle Kaç Ay Ödenir?  

Pek çok ebeveyn süt parası ödemelerinin ne kadar bir süreye kadar ödenmekte olduğunu merak ederler. Uzmanların belirttiğine göre, süt parası (emzirme parası) sadece 1 defaya mahsus olarak yapılan bir ödemedir. Bu bedel her ay bazında değil sadece tek sefere mahsus olmak üzere sigortalının kendisine veya sigortalı olmayan eşin doğumu nedeniyle yine kendisine ödenir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu